Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार
श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

यातायात ब्यवस्थापन सुधार तथा सुचना प्रणाली सवलिकरण आयोजना

बागमती प्रदेश सरकार
श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

यातायात ब्यवस्थापन सुधार तथा सुचना प्रणाली सवलिकरण आयोजना

सम्पर्क

*


यातायात ब्यवस्थापन सुधार तथा सुचना प्रणाली सवलिकरण आयोजना

ठेगाना :

फोन : 057-520926

इमेल : tmis@bagamati.gov.npसाइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : N/A

© सर्वाधिकार सुरक्षित यातायात ब्यवस्थापन सुधार तथा सुचना प्रणाली सवलिकरण आयोजना